Cabinet individual de psihologie  MARTIN MONICA

Punct de lucru

STR. MARESAL C-TIN PREZAN NR. 83 (LIDIA)  |  STR. BREDICEANU NR.8 ET.5 (PTA. 700)

TIMISOARA  |  TELEFON/FAX  0356-432550

6. Ordinul 150/2006 privind modificarea si completarea anexei 2 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 (Cap. “Transporturi navale")

7. Ordin nr. 1095/2006 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

8. Ordin nr. 1266/2006 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 (Cap. ”Transport feroviar si cu metroul")

9. Ordinul 922/2007 pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de catre Ministerul Transporturilor a unitatilor specializate medicale si psihologice, in vederea examinării persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei rutiere.

10. Mai 1, Hotararea 480/2013 privind Regulamentul de aplicare a Codului Rutier 2013.

11. Hotararea 49/2006.

Psihologia transporturilor

1. Legea 773/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor.

2. Ordonanţa de urgenta nr. 195/2002 (republicata) privind circulatia pe drumurile publice.

3. Ordinul 275 /2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.

4. Hotararea 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (Codul rutier)

5. Ordin nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

Psihologia muncii si organizationala

Psihologia aplicata in domeniul Securitatii Nationale

Copyright Cabinet psihologic Martin Monica 2013

1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

2. H.G. 1425/2006, Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 art. 15 (1), punctele 12-14 :

3. H.G. nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

4. H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

5. Hotararea 1169/2011.

1. Legea privind regimul armelor si al muniţiilor, nr. 295/2004, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 583

2. Normele metodologice pentru aplicarea legii 295/2004

3. Ordonanta de urgenta nr. 26/2008 privind modificarea

L 295/2004,  publicata in Monitorul Oficial nr. 203 din 17 martie 2008.